App Themes - Icons & Widgets 4+

Elina Ruckaja

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ready to take a step up in customizing your iPhone? Customize your home screen with our trendy themes, awesome widgets and wallpapers!

Discover endless options and make your iPhone outstanding!

FEATURES:

■ 3-in-1 Themes
Themes include icons, widgets and wallpapers. Easy Install!

■ Widgets and Customizer
Photo, Clock & Date and Motivation Widgets sorted by categories and colors. You can customize the widget as you want! We have tons of cute, funny and even trippy widgets, so hurry up and get them!

■ Icon Changer
Two ways to install icons. 60+ icons in each pack!

■ Wallpapers
Huge collection of awesome wallpapers for your Lock or Home Screen.

■ Different Styles
Aesthetic, Neon, Sport, Cars, Space, Abstract, Nature, Animals, Urban and lots more styles to fit your taste!

■ Easy to Use
You can create a unique home screen theme using our icons and widgets. Combine how you want!

HOW TO SET THE WIDGET
1. Just choose the widget you like and activate it!
2. Long-press your home screen in a blank space until your apps start wiggling (or long-press an app > Edit Home Screen).
4. Find and tap on "App Themes" App.
5. Choose the size and location of the widget on the home screen.

Very simple!

REQUIREMENTS

Icon Dealer work on all iOS devices with the only requirement being that it is running iOS 14+.

Purchase lifetime access to get unlimited access to all content and updates in app!

Privacy policy: http://vlabor-apps.com/privacy-policy.html
Terms of use: http://vlabor-apps.com/terms-of-use.html

Có gì Mới

Phiên bản 2.5.4

New Themes;
small improvements.

Xếp hạng và Nhận xét

4,5/5
30 đánh giá

30 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Elina Ruckaja, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế