Apple Store 4+

Apple

  • Miễn phí

Miêu tả

The Apple Store app provides a more personal way to shop for the latest Apple products and accessories. Get recommendations based on the Apple products you already own. Find out which accessories are compatible with your devices. Easily upgrade to a new iPhone from your current one. Keep track of your orders wherever you go. And sign up for hands-on sessions in store. You can even use Apple Pay to check out from your iPhone when you visit a participating Apple Store.

Note that the Apple Store app and certain features are available only in select countries.

How your data is used
To confirm compatibility and recommend products, the app will access both the services and the name, model, and part number of devices linked to your Apple ID. To turn off this feature, go to Account > Settings > My Devices and Services.

Có gì Mới

Phiên bản 5.16

- Various improvements and performance enhancements.

Xếp hạng và Nhận xét

3,7/5
2,8 N đánh giá

2,8 N đánh giá

Tranthidien ,

IOS 13.1

Please update apple store iOS 13.0 to iOS 13.1

daihuynha ,

Dc

Qua

551325 ,

Mọi người cho hỏi làm sao quay về bản tiếng Việt a

Mọi người cho hỏi làm tin quay trở lại bản tiếng Việt a

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Apple, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Thông Tin Tài Chính
 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Lưu tất cả các loại thẻ ra vào, vé và thẻ ngân hàng ở cùng một nơi.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Ảnh & Video
Giải trí
Nhạc
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất