AQUA PSI 4+

AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM COMPANY LIMITED

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,3 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

• Scan IMEI for Production warranty registration
• Track sell-out performance

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.0

- add new function:
+ Forgot password
+ View real-time incentive
+ Announce scheme.

Xếp hạng và Nhận xét

2,3/5
3 đánh giá

3 đánh giá

congvinh298 ,

Góp ý

Phần quét mã quá tệ. Mã trên thùng vẫn quét không ra. Tôi sẽ đến công ty ăn mừng nếu như đội ngũ IT phụ trách mảng đó bị sa thải.

Chongkhjn ,

Không hiện mục đăng ký

Mở ứng dụng lên bắt đăng nhập, không thấy mục đăng ký nằm đâu

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM COMPANY LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh