Archer Hero: Battle Master 9+

Archer masters in dungeon

ZHENGQIONG HU

Được thiết kế cho iPad

    • 4,4 • 67 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Welcome to the world of gunfire magic! The high randomness of each game, each game is a different experience!

Game features:
1. Crisis hidden everywhere! Gorgeous skills, as many as dozens of skills are randomly obtained, powerful power to help you defeat the enemy!
2. Pick up props in battle! Strengthen them and let you live better!
3. A variety of random props, reasonable use of randomly generated props in the scene, causing huge damage to the enemy!
4. The randomness is extremely high, each game will bring a new experience!

Commander, can you shoulder the burden of saving this continent?

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

- Fixed bugs

Xếp hạng và Nhận xét

4,4/5
67 đánh giá

67 đánh giá

Allis Faucherand ,

Good Game

Very addictive and lots of fun.

pdjdngnho ,

Hay lắm

Trò chơi ni tôi chưa chơi nhưng tối chủ tối chú rất hay rất tuyệt đây là trò chơi tôi cần tìm suốt hai chiều nắm được 2.000.000 năm trước và tôi sẽ

thienNguyen120 ,

Bugs

Low quality app

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ZHENGQIONG HU, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi