Archer Man - Aim The Goal 4+

ASEA BROWN BOVERI LTD

Được thiết kế cho iPad

    • 2,8 • 153 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Archer Man - the best archer game ever!

Archery game that shows the excellent ability of the archer master. Should you to aim to the goal, or you will die if you miss it
Be careful!

How to play: Click on the screen to fire the arrow. Aim the goal is the only your mission.

Features:
- Free download.
- Cool art.
- Relaxing music.
- Endless game mode.

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

* Fix bugs

Xếp hạng và Nhận xét

2,8/5
153 đánh giá

153 đánh giá

cocailoncho ,

game

lỗi vcl

thần bịp tài xỉu ,

Game

Lỗi quá

oạnmal ,

ksjs

kh rút dc đâu mà tải

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ASEA BROWN BOVERI LTD, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi