AtaccClaim 4+

Ứng dụng bảo hiểm bồi thường

ATACC Consultancy and Management Assistance

Được thiết kế cho iPad

    • 2,9 • 23 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng khai báo bồi thường trực tuyến dành cho khách hàng của ATACC

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.0

1./ Cập nhật giao diện hoàn toàn mới
2./ Bổ sung tính năng xem Thông báo
3./ Cập nhật bước Khai báo hồ sơ

Xếp hạng và Nhận xét

2,9/5
23 đánh giá

23 đánh giá

Kappa2016 ,

Lỗi khai báo

Tôi không thể khai báo hồ sơ mới trên app
Không thể tra cứu quyền lợi bảo hiểm,
Mọi thứ tệ hơn sau khi nâng cấp

TLIHLINH ,

Chi trả bảo hiểm chậm

Theo dõi phần duyệt chi trả chuyển hồ sơ gửi Mail đến nay 10 ngày chưa nhận được thanh toán

0968112929 ,

Ko dùng đc, quá tệ

Ko dùng đc, quá tệ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ATACC Consultancy and Management Assistance, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Tài chính
Hiệu suất
Hiệu suất
Tài chính
Tài chính