Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Call Recorder offers everything you need to record your calls and manage recordings

- Easy record outgoing and incoming calls in a few taps;
- Access recordings as soon as conversation is over;
- Share recordings with other devices;
- Store the recordings.

Save Your Time & Effort

By using Call Recorder, you are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use.

Privacy Policy: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=191855019043354&id=111527317076125&__tn__=K-R

Terms of Use: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=191855555709967&id=111527317076125

Có gì Mới

Phiên bản 1.3

Another "spit and polish" release, addressing many of the most common issues you've told us about.

Please keep sending your feedback

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
33 đánh giá

33 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Jenifer M, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Kinh doanh
Hiệu suất

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Tài chính
Tài chính
Kinh doanh
Hiệu suất
Hiệu suất