iPhone Screenshots

Description

Hệ thống AutoX ONM

1. Quản lý khách hàng đang khai thác hệ thống mạng viễn thông thành phố.
a. Tìm kiếm thông tin khách hàng : sử dụng để tìm kiếm khách hàng có trong hệ thống thông qua username hoặc sdt/vnm
b. Thiết lập lại thông số của thiết bị của khách hàng thông qua việc gửi lệnh yêu cầu cho server

2. Thiết lập đo kiểm thiết bị của hệ thống: chọn loại device và khu vực cần thiết lập để đo kiểm để cài đặt lịch đo kiểm thiết bị cho khu vực đó theo các chu kỳ đưa ra.

What’s New

Version 1.1

- Sửa một số lỗi.
- Cập nhật một số trường hiển thị trong màn hình Thông tin khách hàng.

Ratings and Reviews

4.3 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Information

Provider
Cao Thuy
Size
16.7 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like