Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật 4+

Hiragana Katakana mina nihongo

CAO HUNG LE

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Do you want to study Japanese?

If so, you should memorize the first Japanese characters.

There is an app that allows you to memorize the quickest Japanese character.

Hiragana, of course, will be able to study with them katakana.

This is the biggest advantage of this app.

If the study only one week from the mouth, you will be able to proceed to the next step immediately.


This app provides the following features:.

1. Letter Study

- One character can learn.

- You can write and pronounce to hear.


2. Line Study

- You can study by line.

- You can write and pronounce to hear.


3. 50 Letters Study

- A table of 50 characters can be found in Japanese.

- Comparison of hiragana and katakana is simple.


4. Test

- Provide the Multiple-choice tests and short answer tests.

- Hiragana and Katakana can check separately.

Có gì Mới

Phiên bản 1.3

Bug fixes and performance improvements

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
39 đánh giá

39 đánh giá

56tôi điên ,

Goof

Rất OK và rõ ràng. DỄ hiểu

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, CAO HUNG LE, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Sách
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sách
Sách
Sách
Sách
Sách
Sách