B Invisibility Wall 4+

Tien Phat Ta

Được thiết kế cho iPad

    • 4,2 • 993 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Game xuất hiện 2 hàng gạch song song, từ thấp lên cao, mỗi hàng 1 trong 2 viên gạch sẽ có gai, sau khi xuất hiện một khoảng thời gian tùy theo số lượng gạch sẽ ẩn hết gai, người chơi phải dựa vào trí nhớ để nhảy đúng viên gạch không có gai, mỗi khi đạt viên gạch cao nhất lên cấp độ mới, nhiều hàng gạch hơn, khi đứng khoảng 5 giây mà không nhảy viên gạch dưới chân sẽ biến mất

* Điều kiện chiến thắng: so sánh với điểm số cao của chế độ

* Điều kiện thua: nhảy trên gai hoặc nhảy trượt

* Cách chia LV:

- Bình thường: giống như trên

- Khó: thời gian gai ẩn bằng 1/2 so với bình thường.

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
993 đánh giá

993 đánh giá

b29.bet ,

Đánh giá

Tnv kent196

@ppp7uh ,

B29

Tnv bbhh33333

njvcffff ,

Ok

Ok

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Tien Phat Ta, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi