B2B Dalat Hasfarm 4+

Binh Nguyen Thien

Được thiết kế cho iPad

    • 4,2 • 13 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng di động đặt hoa dành cho khách hàng kênh sỉ của Dalat Hashfarm

Có gì Mới

Phiên bản 1.18

performance improve

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
13 đánh giá

13 đánh giá

Kết Kết 01 ,

Tuyệt vời

Ứng dụng mới, tiện lợi khi đặt mua. Sẽ ủng hộ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Binh Nguyen Thien, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh