Be Mining Diamond Planet 4+

Thi Dung Tran

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,9 • 359 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

In the game, you are an alien exploring the geology of planets. The game plays as you move on the surface of a circular planet, on that planet's surface there will be aliens of that planet patrolling, your aliens only run at the top of the planet. of the planet will run around the planet, when they run 1 lap they will explode, every time the planets of the planet run close to the player's position, the player must jump to avoid colliding with them (There will be 1 button jump and 1 drill release button), in the center of the planets will randomly appear diamonds in different positions. The player's task is to avoid other aliens and move in line with the diamond and then press the button to release the drill to the ground to get that diamond.

* Winning condition: highest score

* Loss condition: Exploded 3 times by aliens

* How to divide LV:

-Normal: Control 1 character, 1 planet, the frequency of soldiers appearing gradually increases

-Listen: Control 2 characters, 2 planets, the frequency of soldiers appearing gradually increases

Xếp hạng và Nhận xét

2,9/5
359 đánh giá

359 đánh giá

jjdsjes ,

Không vào được game

Có ai vào được game không chỉ tôi vào game với, tải mấy lần ko vào được, mà nhắn tin cho nhân viên hỗ trợ đell trả lời

thoimaaaaa ,

Kh vào dc

Kh vào đc

chiến thỏ 02 ,

Game k vào đc

Game bị lỗi hay gì vậy ad sao vào mãi chả đc

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thi Dung Tran, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi