Bee Bee Travel 4+

Booking Hotel, Flight

Bee Bee Travel Co., Ltd

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Enjoy your trip with Bee Bee Travel app! Search for a great hotels, services with the best price in just 1 click. We are your guide tour, we will support you throughout the journey.

- Book travel services like: hotel, ticket, flight, car...
- Manage your e-ticket safe and clean.
- AI (Artificial intelligence) will give advise for your trip.
- Payment online safe and fast.
- Support 24/7

Copyright by Bee Bee Travel Co., Ltd

Có gì Mới

Phiên bản 2.0

- Updated payment method
- Updated layout ticket
- Updated login UI page
- Add delete account function

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Bee Bee Travel Co., Ltd, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Du lịch
Du lịch
Du lịch
Dẫn Đường
Du lịch
Du lịch