BingoK 12+

Beijing ChengWan Technology Co., Ltd.

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

BingoK is a game for BINGO lovers. Wherever you are, you can play now and have fun! Win Jackpots and Big Prizes!


Note:

- The games are only intended for adults.

- The games don’t get “real money gambling” or an opportunity to win for real money or prizes.

- Experience or success in this social casino gaming doesn’t assure success in other games.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.4

1. update facebook SDK;
2. fix JACKPOT effect crash;

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
42 đánh giá

42 đánh giá

phamno ,

Ok

Ok

long 11344676 ,

A

Quên mật khẩu ròi giờ làm sao lấy lại mong ad giúp ạ

phulongok ,

Xin code voi ak

Xin code

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Beijing ChengWan Technology Co., Ltd., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán
  • Dữ Liệu Khác

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi