Bkav eContract 4+

Bkav eContract

Bkav Corporation

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 7 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Cập nhật theo iOS 17

Bkav eContract là ứng dụng hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc quản lý thông tin Hồ sơ, Văn bản, Hợp đồng của mình trên hệ thống Bkav eContract mọi lúc mọi nơi. Cho phép các cá nhân, tổ chức có thể khởi tạo, ký Hồ sơ, Văn bản, Hợp đồng một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.
Các tính năng chính:
- Tính năng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân:
+ Quản lý Văn bản mẫu
+ Quản lý Hồ sơ mẫu
+ Quản lý Mẫu chữ ký
+ Quản lý Email mẫu
+ Quản lý Phân quyền người dùng
+ Cấu hình Thông báo: Thông báo ký Hồ sơ; Nhắc ký Hồ sơ; Thông báo Hồ sơ hoàn thành
- Tính năng Ký số: Hỗ trợ tất cả các loại hình ký số của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số tại Việt Nam.
Ví dụ: USB token, Ký số tập trung Sign Server, Ký số từ xa Remote Signing …
- Tính năng Mã hóa: Công nghệ mã hóa Văn bản, Hợp đồng đảm bảo chỉ các bên tham gia mới có thể xem nội dung.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.9

Cập nhật theo iOS 17

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
7 đánh giá

7 đánh giá

finnynhung ,

Đánh giá app

Tuyệt vời!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Bkav Corporation, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Bkav SmartHome Lite
Tiện Ích
Bkav Pro Mobile
Tiện Ích
Bkav SmartHome Luxury
Tiện Ích
Bkav SmartHome Premium
Tiện Ích
Bkav SmartHome
Tiện Ích
Egov - Quản lý điều hành
Kinh Doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Việt Tín: Đại lý
Tài Chính
Kaike
Hiệu Suất
eContract: Hợp đồng điện tử
Hiệu Suất
MC Loyalty
Kinh Doanh
MasterPro Đặt Hàng
Kinh Doanh
MasterPro Chấm Công
Kinh Doanh