Bloody Bastards 12+

Tibith

Được thiết kế cho iPad

  • 2,9 • 324 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Bloody Bastards is a physics-based medieval fighting game where you fight against your bastard brothers.

Destroy your enemies by using an arsenal of daggers, axes, swords, maces and hammers in the arena of champions.

In a unique blend of pixel art, 2D physics and ragdoll mechanics, Bloody Bastards offers a fighting experience like nothing else. Tap and hold on either side of the screen to control each hand individually and double tap to move. Choose from hundreds of different weapons, shields, body, leg and head gear to create thousands of lethal combinations.

Prove yourself! There can be only one!

Features:
- Fast-paced, physics-based, 2D fighting game
- Huge amount of different levels in a variety of locations
- Hundreds of pieces of equipment with more to come
- Different and challenging enemies at every level
- Insane multiplayer

Website:
- tibith.com/bloodybastards

Có gì Mới

Phiên bản 3.3.1

3.3.1 - Hotfix for Damage (Look I Need to Sort This Out Before Japan I'm Sorry)

- Fixed issues with weapons damage after last patch (oof)
- Made kicks more effective
- General physics optimization

NOTE: 3.3.1 can only be played with others on the same version (3.3.1)

Xếp hạng và Nhận xét

2,9/5
324 đánh giá

324 đánh giá

fan roblox game ,

Không vào được

Tôi đã vào game nhưng bị văng ra khỏi app

2 3 con muc ,

pls fix the logging in

good

sasonsasuke ,

Fix loading infinity

loading infinity pls fix this game

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Tibith, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Game Center

  Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi