BMS 4+

Landsoft

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng BMS cung cấp các tính năng hổ trợ người dùng tương tác với các cửa hàng và ngược lại giúp các cửa hàng quản lý được nguồn khách hàng của mình :
- Cho phép người dùng tra cứu các thông tin của cửa hàng và các thông tin có liên quan.
- Cho phép người dùng xem các tin tức của cửa hàng.
- Cho phép người dùng mua sắm online: Tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt đơn hàng.
- Cho phép người dùng quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản mua hàng của mình.

What’s New

Version 1.0.5

Sửa lỗi
Cải thiện thao tác người dùng

App Privacy

The developer, Landsoft, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Business
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities

You Might Also Like

Business
Productivity
Business
Business
Business
Business