BOC - Điều hành kinh doanh 4+

BOC

HAVAZ COMPANY LIMITED

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng BOC (Điều hành kinh doanh) được HAIVAN+ xây dựng theo mô hình BSC nhằm hỗ trợ đội ngũ quản lý nắm bắt kịp thời, theo dõi hoạt động tài chính. vận hành, nhân sự cũng như chất lượng phục vụ khách hàng của doanh nghiệp vận tải.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.6

- Sửa tab Khách hàng - Kênh bán

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, HAVAZ COMPANY LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích