Bounce Finger Soccer 4+

Fulvio Scichilone

    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Bounce Finger is a soccer game where you bounce with your finger and get as many points as you can.
Unlock awesome rewards and compare your Scores with the world's players.

Choose your style!!!
In the game you will find many balls with super power-ups to make the game even more fun.

All this is free for iPhone and iPad.

The app also include a fantastic Stickers Pack to send custom messages and challenge whoever you want!!!

Có gì Mới

Phiên bản 1.4

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

• UI Optimized for iPhone X
• Game optimized

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Fulvio Scichilone, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Sức khỏe & Thể dục
Dẫn Đường
Ảnh & Video
Giải trí
Ảnh & Video
Nhạc

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi