Bstudio Penguins Jump 17+

Linh Diep Khanh

Được thiết kế cho iPhone

    • 3,3 • 2,1 N đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

A cute penguin trapped in a circle, your job is to save it from spinning spikes at perfect speed to avoid a collision. Good luck, your reflexes will be tested.

Xếp hạng và Nhận xét

3,3/5
2,1 N đánh giá

2,1 N đánh giá

hải tồ xxxx ,

Game

Game hay. Bay mất 20tr. Bịp bịp bịp

dat 11133367 ,

Rất hay mk cắm xe wave của ông bà za rồi

…..

txct111 ,

Đừng để con xúc xắc quết định cuọc đời bạn

Đừng để con xúc xắc quết định cuọc đời bạn

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Linh Diep Khanh, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi