Screenshots

Description

App CCHC được cài đặt trên các thiết bị đi động của lãnh đạo TP, lãnh đạo BCĐ, lãnh đạo Sở Ban Ngành, Quận Huyện nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng lúc cho các lãnh đạo về tình hình chung CCHC của toàn TP, của từng đơn vị Sở Ban Ngành, Quận huyện

What’s New

Version 1.4

cập nhật ứng dụng

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS OF HO CHI MINH CITY, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like