Chothuoctot Medlink 17+

Medlink Investment Joint Stock Company

    • Free

Screenshots

Description

Cho Thuoc Tot Medlink là ứng dụng quản lý nhà thuốc đầu tiên tại Việt Nam. Giúp nhà thuốc dễ dàng quản lý kho, sản phẩm, quản lý đơn hàng, bán hàng dễ dang với barcode. Ngoài ra, Cho Thuoc Tot Medlink giúp nhà thuốc tăng doanh thu từ các đơn online từ người tiêu dùng qua hệ thống Cho Thuoc Tot Medlink.
Các tính năng chính của Cho Thuoc Tot Medlink:
- Quản lý xuất, nhập kho, kiểm kho.
- Bán hàng với mã barcode/ QrCode.
- Liên thông với cục dược quốc gia.
- Báo cáo bán hàng, doanh thu theo nhân viên, theo thời gian.
- Cảnh báo hàng tồn, hàng hết hạn sử dụng
- Đặt hàng với công ty dược với triết khấu ưu đãi
- Nhận đơn hàng online xung quanh nhà thuốc
- Cập nhật tin tức.

What’s New

Version 1.9.0

- fix bug

Ratings and Reviews

4.6 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Cao Dai Nhan ,

Cập nhật thêm

Mong NPH cập nhật thêm phần mã khách hàng có thể tự tạo mã riêng thay vì chỉ để auto. Nếu có mã riêng tìm kiếm sẽ nhanh hơn

Nhà thuốc Diệu Chi ,

Quản lý

Nhiều tính năng rất hay và hiệu quả cho việc quản lý 1 nhà thuốc mới mở như mình

Vi Tỷ Tỷ ,

App này dùng kì kì

Không cho thay đổi thông tin hoặc bổ sung thông tin tài khoản .
App nặng . Chạy chậm . Hoạt động kém vô cùng.
Sai lầm khi tải về .

App Privacy

The developer, Medlink Investment Joint Stock Company, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Medical
Medical
Medical
Medical
Health & Fitness
Medical