CHOWACO TTKH Cấp Nước Chợ Lớn 4+

TRI ANH SOLUTIONS

    • 1.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

- Ứng dụng phục vụ chăm sóc khách hàng Cấp nước Chợ Lớn, cung cấp các tính năng:
+ Kiểm tra và quản lý hóa đơn nước
+ Đăng ký dịch vụ
+ Yêu cầu dịch vụ
+ Yêu cầu hỗ trợ
+ Xem tin tức liên quan
+ Xem biểu đồ và lịch sử tiêu thụ nước
+ Báo chỉ số nước
+ Báo sự cố
+ Tra cứu thông tin lịch đọc số, thông tin giá nước, lịch cúp nước, thủ tục, điểm thu tiền nước.

What’s New

Version 1.0.2

- Chỉnh sửa giao diện thông báo và phản hồi
- Sửa lại chức năng đăng ký gắn mới cho cá nhân
- Chỉnh sửa một số màn hình khác

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, TRI ANH SOLUTIONS, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Location
  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

NT-CSKH
Utilities
CSKH.NBW
Utilities
TCALL+
Business
Talking.vn
Business
TCRM - App
Productivity
TCRM App
Education

You Might Also Like

Smartkey 3P
Utilities
Dịch vụ nước
Utilities
PPM.VN Home
Utilities
VNPT iOffice HCM
Utilities
GA115 Hospital
Utilities
GNha
Utilities