Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Great selection of over 200 Christmas songs (creative commons license)
- create a playlist for 10 hours of total continuous play
- share songs on facebook
- some carols are preloaded, others are downloaded once and saved for future listening
- plug your iPhone into the speakers and enjoy your Christmas

Among the songs: Jingle Bells, Silent Night, Holy Night, Caroling caroling, Dreaming of a white Christmas, Twelve Days of Christmas, Walking in a Winter Wonderland, What Child is this, Winter Walk, All I want for Christmas, Hark the Herald, Carol of the Bells, Away in a manger, Ave Maria, Gloria, Santa Baby, Fum fum fum, Huron Carol, Coventry Carol, and many more.

WiFi recommended

Có gì Mới

Phiên bản 1.6

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Christmas 2014

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vipos.com, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích