Screenshots

Description

Ứng dụng Chú Đại Bi diễn giải đầy đủ ý nghĩa, sự màu nhiệm. Đặc biệt là hổ trợ tụng niệm karaoke với cả tiếng Việt và tiếng Phạn.

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) biến thì diệt trừ được các tội thật ác, ngũ nghịch và tứ trọng, cho đến nhà thế tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí tâm trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bịnh, khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn Đề Bồ Tất khiến hai vị thánh thường theo người ấy mà ủng hộ. Nếu người có cầu mở trí tuệ hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hặc cầu đọa Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đủ một trăm vạn (1.000.000) biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, thờ cả Chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả Bồ Đề”.

Các tính năng chính trong Ứng đụng Chu Dai Bi:

1. Sự linh ứng Chú Đại Bi
Kể về sự tích và sự ra đời Chú Đại Bi

2. Tướng mạo Chú Đại Bi
Tìm hiểu Chú Đại Bi là gì.

3. Trì niệm Chú Đại Bi
Hổ trợ học nghe niệm Chú như Karaoke.
*Niệm chú trên nền nhạc
*Niệm chú trên nền nhạc không lời
*Niệm chú tiếng Phạn
*Niệm chú của Thầy Thích Huệ Duyên

4. Giảng giải Chú Đại Bi
Giải nghĩa mỗi câu trong Chú.

5. Những câu chuyện linh ứng có thật của Chú Đại Bi
Kể về những câu chuyện có thật nhờ phát tâm trì niệm Chú mỗi ngày.

Mọi ý kiến góp ý hay cần mọi sự hổ trợ nào vui lòng email về leanhtaiit@gmail.com. Hầu hết các câu hỏi được trả lời trong 24 giờ.

What’s New

Version 2.3

Fix some minor bugs and improvement

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
448 Ratings

448 Ratings

Phuong.ntb1010 ,

Hay tuyệt

Có nhạc nên dễ thuộc, dễ đi vào tâm.

than tam an lac ,

kinh chu dai bi

rat hay

Thái Trần ,

Bé Min

chời ơi nhạc nó hay

App Privacy

The developer, Tai Le, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like