Cleaner Run Race 4+

Chu Ngoc Anh Thi

Được thiết kế cho iPhone

    • 3,0 • 4 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Clean the road to run faster and win the race.

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
4 đánh giá

4 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Chu Ngoc Anh Thi, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Go Ball Jump Tower
Trò Chơi
Go Color Bubble Pop Pixel
Trò Chơi
Go Way out
Trò Chơi
Go Car Obstacle Race
Trò Chơi
Cat Win
Trò Chơi
Go Crunch Lock
Trò Chơi