Screenshots

Description

Cloud Menu Admin dành cho quản lý là một ứng dụng của phần mềm Cloud Menu. Người quản lý có thể nắm bắt hoạt động kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả
Cloud Menu Admin cung cấp thông tin kinh doanh như
- Doanh thu, chi phí lợi nhuận hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng
- Các món ăn được khách hàng ưa thích
- Doanh thu theo nhân viên phục vụ

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Le Phuoc Dat, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like