Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

If you love playing connect game, you will love Connect Two.
Download and enjoy the game!

**Features**

- More than 80 levels and much more in the future
- Theme selection between Animal or Fruit
- Be able to change background, turn on or off sound
- Support native resolution for both iPhone 6 & 6 Plus
- Very cool UI, and funny sounds

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Bug Fixes

Xếp hạng và Nhận xét

5.0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

QuanNhd ,

Great!!!

I love this game

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Dinh Quan Nguyen chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích