Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

CPU DasherX Pro - No Ads

The best utility to help you know more about your device and specially provide details information of phone CPU.

CPU DasherX - CPU Z Highlight:

• Check Device Specification: General info, CPU, RAM, STORAGE, BATTERY
• Monitoring CPU, RAM, STORAGE usage and BATTERY status
• Check CPU Performance with many test

Contact Us: suppervk6666@gmail.com

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thi To Oanh Bui, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích