crm4sme 17+

Tang Dung

Designed for iPhone

    • 5.0 • 5 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Quản lý thông tin : Chiến dịch, Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội kinh doanh, Báo giá, Hợp đồng, Đặt hàng. Các thông tin được lưu tập trung trên hệ thống và phân bổ cho từng đối tượng sử dụng

Quản lý hoạt động : tất cả các hoạt động, gọi điện, gửi sms, email, trao đổi thảo luận với khách hàng hay nội bộ doanh nghiệp đều được lưu lại trên hệ thống.

Quản lý Công việc, Sự kiện : Tạo công việc, giao việc, tham gia hay theo dõi công việc đang thực hiện hay quá hạn đều được quản lý trực tiếp trên hệ thống. Quản lý sự kiện gặp mặt, thăm khách hàng, cuộc họp nội bộ hay các sự kiện sắp tới

Quản lý thông báo : Tất cả mọi hoạt động trên hệ thống đều được gửi thông báo đến từng đối tượng cụ thể theo thời gian thực.

What’s New

Version 1.5

- Fix bug : báo cáo doanh thu

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

App Privacy

The developer, Tang Dung, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Productivity