CRMOnline 4+

Tran Duy

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

App mobile suitecrm của LongPhát CRM với các tính năng sau:
1/ Quản lý khách hàng tiềm năng:
+ Bắt trùng khách hàng theo số di động
+ Quản lý tình trạng chăm sóc khách hàng tiềm năng
+ Quản lý các hoạt động chăm sóc
+ Quản lý chuyển đổi khách hàng tiềm năng
2/ Quản lý khách hàng (B2B, B2C)
3/ Quản lý cơ hội bán hàng, tự động tạo cơ hội khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng
4/ Quản lý người liên hệ
5/ Quản lý cuộc gọi
6/ Quản lý cuộc gặp
7/ Quản lý công việc (task)
8/ Quản lý báo cáo doanh số theo tình trạng, thời gian
9/ Quản lý phân quyền người dùng với các vai trò:
+ Nhân viên: Dữ liệu của ai người đó thấy
+ Quản lý: Thấy được dữ liệu của nhân viên
+ Admin / Board: Thấy được toàn bộ dữ liệu
10/ Quản lý đăng nhập với thông tin người dùng được cấp từ phần mềm suitecrm
11/ Tìm kiếm thông tin theo tên, số di động và theo thời gian.

What’s New

Version 1.0.2

- Bỏ lựa chọn http, https
- Sửa lỗi và tăng hiệu năng ứng dụng.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Tran Duy, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Business
Business
Business
Productivity
Business
Business