Screenshots

Description

Ứng dụng này là bước tiến nâng cao sự nhanh chóng và tiện lợi của dịch vụ Sổ Liên Lạc Điện Tử.

* Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.

* Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc học của con em mình.

* Các thông tin cần trao đổi được chia theo từng mục, từng dạng nhỏ một cách khoa học, dễ nhìn giúp theo dõi dễ dàng.

* Khả năng lưu trữ lượng thông tin lớn của ứng dụng giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện, có hệ thống.

What’s New

Version 1.2

Cập nhật giao diên
Thêm chức năng thông báo

App Privacy

The developer, Tung Nguyen, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like