Dịch Vụ Công Bộ Y T‪ế‬ 4+

Phần mềm ứng dụng Mobile App

Văn phòng Bộ Y Tế

Được thiết kế cho iPhone

    • 1,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Phần mềm ứng dụng Mobile App là phần mềm ứng dụng cho các phân hệ chức năng dịch vụ công trực tuyến dành cho người dân và một cửa điện tử xử lý hồ sơ, được cài đặt và sử dụng trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS.
Phần mềm ứng dụng Mobile App cũng trao đổi thông tin, dữ liệu với hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến trên Website của Bộ Y tế thông qua dịch vụ trao đổi thông tin (API).
Ứng dụng Mobile App có các chức năng:
- Đáp ứng nhu cầu của công dân, doanh nghiệp, tổ chức trong việc đăng ký, đăng nhập, tra cứu thông tin thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến và quản lý hồ sơ của mình trực tuyến.
- Đáp ứng nhu cầu của các cán bộ xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, thuận tiện; đặc biệt là các Lãnh đạo bộ phận, Lãnh đạo đơn vị trong việc giải quyết, xử lý hồ sơ khi đang đi công tác hay không có tại cơ quan để xử lý kịp thời.

Xếp hạng và Nhận xét

1,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Bismuth pham ,

Không kích hoạt được

Không kích hoạt được TK, click vào link kích hoạt lại hỏi mã kích hoạt

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Văn phòng Bộ Y Tế, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Sổ sức khỏe điện tử
Y Tế
Vietnam Health Declaration
Sức Khỏe & Thể Dục
Sổ sức khoẻ điện tử Bác sỹ
Y Tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Sức Khỏe & Thể Dục
VTelehealth
Sức Khỏe & Thể Dục
VNSNutrition
Sức Khỏe & Thể Dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hatto - Mạng xã hội ẩm thực
Mạng Xã Hội
Bizfly Call
Mạng Xã Hội
Hura - Gọi điện siêu nét
Mạng Xã Hội
Bizfly Chat
Mạng Xã Hội
EVNHCMC IH
Mạng Xã Hội
XE360 - Cộng đồng xe máy ô tô
Mạng Xã Hội