DashBoard Bình Thạnh 4+

VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Được thiết kế cho iPad

    • 4,8 • 4 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Hệ thống phục vụ lãnh đạo cho phép xem tình hình xử lý công việc, hồ sơ của các đơn vị, theo dõi tiến độ xử lý các chỉ đạo của thường trực,xử lý tin nóng, lịch làm việc, nhắc việc, thống kê tình hình kinh tế xả hội ...

Có gì Mới

Phiên bản 3.6.2

chỉnh sửa album xử lý

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
4 đánh giá

4 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tin tức
Tin tức
Tiện ích
Mạng Xã hội
Tiện ích
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội