dathangLA 4+

24h

Quan Nguyen Ngoc

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 7 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Hỗ trợ người dùng đặt mua các sản phẩm trên hệ thống đặt hàng 24h

Có gì Mới

Phiên bản 1.7

Fix filter đơn hàng

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
7 đánh giá

7 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Quan Nguyen Ngoc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm