Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

"Never Left Without Saying Goodbye."

The world acclaimed, mobile rhythm game that's touched over 10 million players. Created by the team that brought you Cytus, the original Rayark team has created a whole new texture to the piano rhythm game DEEMO.

A girl who fell from the skies and lost her past;
Deemo, who plays the piano all alone in the world of the treehouse;
an accidental encounter between the two.
The music flows as the fingers hit the piano keys.
The start of a fairytale journey has begun...

Game Features:
-60+ free songs in story mode, including more than 220 songs
-Unlock more tracks as the game progresses, experience a story that will move you
-Accompany Deemo and engage with this stunning, modern fairytale
-Plenty of original piano songs in various music genres, many composed by famous composers from around the world
-Simple and intuitive gameplay, experience touching emotion through music
-Through tapping and sliding, follow the rhythm to play along
-Explore the scenes, piece together the clues, and obtain hidden in-game elements
-Stand-alone game; no need to have internet connection to play
-Twitter and Facebook score sharing function. Proceed to Youtube for official videos.

Có gì Mới

Phiên bản 4.0.5

-4.0.5
- Fixed issues related to user payments
- Fixed the song selection UI issue

Xếp hạng và Nhận xét

5.0/5
703 đánh giá

703 đánh giá

BOYO.... ,

Thank you rayark

I love this game

Musicccc~ ,

Beautiful.

Not only the art, the story and musics is worth being play.

Bnjkolsbahv ,

Niceeeeee

Really really nice game to play!!!

Mua In-App

Forgotten Hourglass
Forgotten Hourglass DLC
219.000đ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Rayark International Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích