Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Die App gibt Ihnen Zugriff auf alle Radiostationen in Deutschland zugreifen!
Ein Radio fehlt? Schicken Sie uns eine E-Mail!

Fan von Jazz, Rock, kurze Musik? Deutsch Radio ist da!

Und es ist kostenlos!

Có gì Mới

Phiên bản 4.1

Diese App wurde von Apple aktualisiert, um das neueste Signierungszertifikat von Apple zu verwenden.

-New design
-Updated radios
-Bugs fixed

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Valentin Collin, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích