Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

The Digital Finger Tapping Test is not a game, it is an analytical tool that can be used in a basic research environment to measure a person’s motor speed.

The Digital Finger Tapping Test is an easy-to-use researching tool to measure motor speed for people with complaints of neurocognitive dysfunction or at risk of such condition.

Note: The Digital Finger Tapping Test has not been approved by the FDA, EMEA or any other medical board and should only be used for neuropsychological evaluation and study purposes within a basic research environment and not in any diagnostic procedure. It can be used to provide data to support clinical trials or the writing of scientific publications.

See the instructions in the App for more information.

Có gì Mới

Phiên bản 3.5

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Support for iOS 11
Support for iPhone X

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Sybu Data, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích