Dogi Food 4+

Dogifood

Minh Truong

Được thiết kế cho iPad

    • 4,5 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Phiên bản nâng cấp

DOGIFOOD là nhà cung cấp và phân phối đặc sản vùng miền Việt Nam

Có gì Mới

Phiên bản 3.0

Phiên bản nâng cấp

Xếp hạng và Nhận xét

4,5/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Minh Truong, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Mua sắm
Kinh doanh
Mua sắm
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực