Dom Balloon Pump Up 4+

Thanh Son Nguyen

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,7 • 343 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Pumping balloons. Below is the pump nozzle, on the pump body there is a ruler, in the middle of the screen will appear a balloon, touch and drag the ball to the top of the pump nozzle to inflate the balloon (with a progress line showing the rate of the pump for example: 1 colored lines) green and yellow levels) when the ball collides with the pump nozzle, the speed will increase gradually, out of the pump nozzle will decrease again. (Attached with a picture of the status of each balloon eg when out of breath, when small, sometimes big, about to explode) if you let the balloon run out of air or explode => lose. If the pump is in the right proportion, pull the balloon out, the balloon will fly to the sky and gain points, then a new balloon will appear. In the upper 2 corners of the screen will appear ninjas or guns that shoot darts or needles ... shoot continuously in the direction of the ball. if the ball collides with the dart => lose

-In the condition: Compare the highest score

- Loss of Ball: Over-inflated, the balloon explodes or the ball is hit by a dart

The game has 2 modes:

Normal: normal pump speed, has 1 gun or enemy

Difficult: fast pumping speed, have 2 guns or enemies

Xếp hạng và Nhận xét

2,7/5
343 đánh giá

343 đánh giá

nhạduuw ,

Ko chơi dc :v

Chán

Ngào😗❤️😝 ,

Sao k vào dc thế ad

Sao k vào dc thế ad

thiênsky ,

S k chơi đc nhờ

K chơi đc nhờ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thanh Son Nguyen, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi