Dotary.vn 4+

DOTARY DIGITAL TECHNOLOGY SOLUTION JOINT STOCK COMPANY

Designed for iPhone

    • 5.0 • 4 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

App DOTARY là công cụ hỗ trợ cần thiết cho bản DOTARY website, app giúp cho hệ thống chủ động hơn trong công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ công chứng. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng công chứng, cũng như bộ phận phụ trách nghiệp vụ công chứng.
Đối với khách hàng được cấp app và tài khoản sẽ chủ động được trong việc liên hệ yêu cầu công chứng, gửi hồ sơ công chứng, hẹn thời gian công chứng, chủ động được thời gian, không phải tới trực tiếp cơ quan công chứng để chờ đợi tới lượt được xử lý hồ sơ. Được phép cung cấp giấy tờ trước cho bên tiếp nhận hồ sơ công chứng từ app bằng cách chụp hình và gửi trước, khi lại giao dịch cung cấp lại bản chính để đối chiếu. Sau khi có kết quả tiếp nhận công chứng, người sử dụng app sẽ được thông báo văn bản giao kết đã soạn xong, người thực hiện có thể chủ động hẹn thời gian để được thực hiện yêu cầu công chứng của mình.
Bộ phận nghiệp vụ công chứng, chủ động thông báo, yêu cầu bổ sung thêm thông tin từ app, cung cấp các hình ảnh giấy tờ cần thiết khác để bộ phận soạn thảo hồ sơ công chứng. Được phép cập nhật hình ảnh liên quan đến tài sản, khách hàng từ app, quét mã Qrcode để kiểm tra thông tin tài sản, khách hàng, gửi hợp đồng soạn thảo cho khách hàng xem trước. Từ app bộ phận nghiệp vụ có thể tiếp nhận các yêu cầu, thông báo, phản ánh từ khách hàng.

What’s New

Version 1.0.9

Cập nhật cho iOS 14

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, DOTARY DIGITAL TECHNOLOGY SOLUTION JOINT STOCK COMPANY, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities