Drink Water Tracker Reminder 4+

Daily hydration balance app

Roman Nikolaev

Được thiết kế cho iPad

    • 4,7 • 75 đánh giá
    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Do you know how much water you need every day to stay healthy? Water Time will show you. Because your health is worth it!

Our light and functional app will remind you to drink enough water to help you maintain a water balance, cleanse your body and improve your health.

Water Time is more than just a reminder. It has cute little helpers who will take care about your water balance, and track not only clear water, but other drinks too.

Water Time has an intuitive design and it’s easy to use. You can fine-tune app’s flexible settings right for your needs, continuously keep track of results, and reminders will smoothly make a water drinking into a healthy habit.

Drinking enough water has many useful effects:
- helps to reduce fatigue and stress;
- cleanses your body and regulates a water balance;
- relieves headaches;
- speeds metabolism up;
- is beneficial to weight loss, and a basis of professional diets.

Download Water Time. You’ll appreciate:
- friendly intuitive interface;
- flexible, yet simple settings;
- automatic calculation of the required daily norm of water consumption.

You will feel the difference in just one month of regular using our app.

Drink water, stay healthy and your body will say “Thank you” ;)

The app has integration with Apple Health and we use HealthKit.

Có gì Mới

Phiên bản 9.8.0

Apple Watch issue was fixes.
Cloud data syncronization was improved.
Continue to work, friends :)

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
75 đánh giá

75 đánh giá

12346fjcdghv ,

Good app

Fantastic

Mmeowwwww ,

good

gooooooooooooooood

Louise nguyen ,

Useful for health!

Good app! I have felt so good when I got it. Thank

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Roman Nikolaev, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mục Mua
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục