Drive Simulator 2 Job Sim 4+

Dualcarbon

    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Run your own construction and transport company. Buy, build, transport and expand your business in a large detailed environment.

Drive Simulator 2 is packed with a variety of objectives ranging from construction jobs to transport and recovery. Purchase and drive a range of different sized vehicles, construct small and large buildings, bridges, roads and other cool structures. Operate big cranes and machines, deliver cargo from small to big sizes and recover broken down vehicles.

Choose between five different modes to complete easy and complex jobs, get rewarded and grow your vehicle fleet size. You can also roam freely and explore the large detailed city in any of your vehicles. Remember to abide by the rules and traffic lights and pull up at any one of the fuel stations around the city to refuel if when you’re running low.

Drive Simulator 2 Features:
- Run your own company
- 7 modes to choose from
- Large detailed environment
- Day/Night system
- Variety of trucks, trailers and construction vehicles
- Vehicle Customisation
- Interior view for every vehicle
- Vehicle fuel system
- Operate big cranes
- Dynamic Ai traffic and traffic lights system
- Four different control options

Có gì Mới

Phiên bản 1.6

v1.6:
- vehicle customisation
- more levels

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
387 đánh giá

387 đánh giá

ý kiến đống góp thêm cho AD ,

Ý kiến đống gốp thêm cần cập nhật

1 xe phải có xi nhan
2 xe phải có cần gạt nước
3 phải lên xuống xe được
4 phải gọi được 1 lúc nhiều xe
5 chơi online được và map to hơn
6 xe phải có cách để lật lại vì xe lỡ đâm vào lề hõng một bánh xe không di chuyển được
7 độ được nội thất xe thêm màu xe team xe thêm xe cảnh sác vô để lái vòng vòng chơi
8 mở rộng thêm các nghề như cấp cứu cảnh sác cứu hoả
9 thêm xe moto để khi phá đảo game còn có thứ chại quanh giải trí
10 nếu online được thì thêm mic online để mọi người giao tiếp được với nhu
11 map to như gta càng tốt

CẢM ƠN AD ĐÃ ĐỌC Ạ

copcon452 ,

Additional upgrades

Improved the driving part such as having an effect signal when braking in the weather

abusazat ,

Cần nân cấp lên phiên bản

Mô phỏng theo giống như game ,BUS SIMULATOR .ULTIMATE. thật tế và tinh sảo như ngoài đời thực.thạnk
Cho bản đồ làm việc của nhiều nước
Xuyên lục địa.ok

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Dualcarbon, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi