EasyBuilding - Kỹ thuật 4+

MICRO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

EASYBUILDING (EBMS) - PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ

Phần mềm quản lý tòa nhà EBMS là giải pháp hệ thống quản lý tòa nhà, khu chung cư, khối cao ốc văn phòng

Ứng dụng dành cho kỹ thuật: cung cấp các tính năng giúp kỹ thuật toà nhà tương tác trực tiếp qua thiết bị di động một cách dễ dàng và thuận tiện.


Tính năng chính:
- Quản lý công việc nhanh chóng, hiệu quả
- Ghi chỉ số điện nước
- Kế hoạch bảo trì

What’s New

Version 1.0.5

• Cập nhật chức năng duyệt phiếu

App Privacy

The developer, MICRO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Business
Finance
Business
Business