Ecom365 - Merchant App 4+

Ecom365

    • 3.4 • 5 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Phần mềm bán hàng dành cho sale của hệ thống ERP Ecom365 dành cho cửa hàng bán lẻ và các chuỗi cung ứng
Phần mềm có các tính năng sau trong từng module chính:
- Cho phép sale tạo đơn hàng ngay trên thiết bị di động
- Cho phép sale theo dõi được các đơn hàng mình đã tạo ra và theo dõi được cả trạng thái của đơn hàng
- Cho phép sale chỉnh sửa được các đơn hàng đã tạo tuỳ theo trạng thái

What’s New

Version 1.9.9

- Chấm công/Chấm công hộ, Chấm công FaceId, Chấm công QR mới
- Thêm popup gọi lại lịch công tác
- Chấm công face ID đi công tác
- Tạm ứng lương
- Xét duyệt tạm ứng
- Hủy dyệt OT
- Bổ sung filter cho các màn hình xét duyệt và đăng ký
- Bổ sung báo cáo chấm công công tác cho chấm công thường và chấm công FaceId/Vân tay
- Đăng ký OT từ ngày tới ngày

Ratings and Reviews

3.4 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

App Privacy

The developer, Ecom365, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Productivity