EcoTruck Nhà Xe 4+

Ecosystem for trucking

ECOTRUCK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPhone

    • 3,7 • 13 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

EcoTruck (we) provides a platform through Mobile App for Vendors (you) so that they (vendors) may receive requests from EcoTruck to fulfill them:

- Manage the drivers and trucks.
- Assign the shipments to drivers and trucks

Shipments may be dispatched to Vendors based on the dispatching rules that are set by EcoTruck. For example, the dispatching rules may include Vendor’s operating route, types of good, number of available vehicles.

Once the Shipment is completed, you shall inform EcoTruck with proof of delivery signed/remarked by the recipient.

EcoTruck may provide you through the app with access to Google Maps, Phone Call. However, these suggestions are not mandatory.

Có gì Mới

Phiên bản 2.2.0

- Cập nhật màn hình đăng nhập

Xếp hạng và Nhận xét

3,7/5
13 đánh giá

13 đánh giá

nhà xe ,

Chỉ cách đăng kí

Đăng kí tên đăng nhập và mật khẩu ở đâu dậy ad

gechor ,

Thằng lok nào lap ung dụng ngu vl Đéo có chỗ dang ký thì dang nhập cái lok à

Lon như

Tuấn sumo ,

Đăng ký ở đâu

Tôi không tìm thấy chỗ đăng ký sử dụng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ECOTRUCK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Hiệu suất