iPhone Screenshots

Description

Chức năng
- Kết nối với hệ thống server
- Xử lý văn bản
- Phân công xử lý
- Theo dõi và quản lý công việc
- Lên kế hoạch và soạn thảo
- Xem nội dung kể cả khi không có kết nối với internet

Yêu cầu
- Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty VuThao.
- Hệ thống quản lý văn bản do công ty VuThao thiết kế.

What’s New

Version 1.2.0

Cập nhật tính năng, tăng sự ổn định.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, VuThao, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like