EFS Misr 17+

SHERIF ALAA ELDIN AND PARTNER

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

EFS facilities service mobile application will provide you with all the needed home services from your mobile phone. Register now and start using our app to order your services. Easier, Faster and more reliable service ordering.

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.03

1. Date of order is set to Minimum of today's date
2. User can now delete the pictures you uploaded while requesting a service

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, SHERIF ALAA ELDIN AND PARTNER, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích