EFY-ID 4+

Mobile app for everyone

VIET NAM EFY INFORMATICS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

    • 4.7 • 19 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

EFY-ID - Mobile app for everyone

EFY-ID là một nền tảng ứng dụng di động được tạo ra để cung cung cấp cho các tổ chức, cá nhân quan tâm hoặc đang sử dụng dịch vụ của EFY Việt Nam. Thông qua ứng dụng các tổ chức, cá nhân có thể chủ động nắm bắt kịp thời các thông báo từ nhà cung cấp liên quan đến các chính sách văn bản của Nhà nước, công việc cần xử lý (Notification), đem lại sự tiện lợi cho người dùng...
Các tính năng chính khai thác thông tin thông tin, tương tác các tính năng của phần mềm như:
1. Đăng ký tài khoản sử dụng EFY-ID: tài khoản này sẽ là định danh để sử dụng hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của EFY (ví dụ: Phần mềm BHXH điện tử, Hóa đơn điện tử, Hợp đồng điện tử, Chữ ký số,…);
2. Tra cứu hóa đơn điện tử;
3. Tra cứu hợp đồng lao động;
4. Tra cứu hợp đồng thương mại;
5. Ký số hợp đồng lao động;
6. Ký số hợp đồng thương mại;
7. Tra cứu văn bản điện tử: Chức năng này cung cấp cho toàn bộ người dùng, thông qua chức năng này người dùng có thể tìm được văn bản mình muốn, update các chính sách văn bản;
8. Tra cứu thông tin qua QR Code: Chức năng cho phép người dùng thông thường có thể sử dụng tính năng này để tra cứu thông tin qua mã vạch;

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hay sử dụng ứng dụng EFY-ID, vui lòng liên hệ tổng đài 19006142 hoặc 19006139 để được trợ giúp. Đội ngũ phát triển ứng dụng EFY-ID đang nỗ lực để ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ các tổ chức, cá nhân tốt hơn khi sử dụng ứng dụng này.

EFY-ID is a mobile application platform created to supply to organizations and individuals who are interested in or are using the services of Viet Nam EFY. Through the application, organizations and individuals can proactively grasp timely the notifications from suppliers related to the document policies of the State, work to be handled (Notification), bringing convenience for users...
Main features of information exploitation, interaction of features of the software such as:
1. Register an account for using EFY-ID: this account will be the identification to use the ecosystem of EFY products and services (for example: Electronic Social Insurance Software, E-Invoice, E-Contract, Digital signature,...);
2. Look up E-invoices;
3. Look up labor contract;
4. Look up commercial contract;
5. Digitally sign labor contract;
6. Digitally sign commercial contract;
7. Look up electronic document: This function provides all users, through this function, the users can find the documents they want, update the document policies;
8. Look up information via QR Code: The function allows ordinary users to use this feature to look up information via barcodes;

If you have difficulty during the installation or use of EFY-ID application, please contact the call center 19006142 or 19006139 for assistance. EFY-ID application development team is attempting to make the application more and more complete, to better serve organizations and individuals when using this application.

What’s New

Version 1.0.8

In this version we update the new functions:
- Renewing the interface of the Home page
- Adding the Electronic Invoice Management module: sync invoice list from MobileApp EFY-ID to invoice list from iHoadon version website and vice versa. At the same time, it allows users to creat – process – search invoice
Including the following main features:
- Creat Value-Added Tax invoice and Sales invoice
- Sign and issue an invoice
- Duplicate invoice: creat an invoice from another invoice
- View/download/share file invoice with format PDF
- Save the operation log on the invoice
- Report the wrong invoice to the tax authority
- Delete/cancel invoice
- Creat replace invoice
- Creat adjust invoice
- Search invoice
- Canceling EFY-ID account: allow users cancel identity EFY-ID account. After canceling the acc, users can’t login MobileApp and và applications associated with the account
Thank you for using EFY Vietnam's products.
Best regards
EFY-ID Team

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
19 Ratings

19 Ratings

zxcvbhkd ,

Ứng dụng đáng trải nghiệm

Ứng dụng hỗ trợ tốt cho người dùng, rất bổ ích.

thanhnth_mn ,

Ứng dụng tốt

Ứng dụng rất bổ ích. Liên kết được với các phần mềm của EFY nên dễ dàng tra cứu và trải nghiệm.

Minhyoyo ,

Good

Sản phẩm rất tiện lợi

App Privacy

The developer, VIET NAM EFY INFORMATICS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

pDTP
Utilities
EasyInvoice QLHD
Utilities
eContract
Utilities
CA2 Remote Signing
Utilities
Easy Pos
Utilities
Ghi điểm bài tiến lên
Utilities