Screenshots

Description

Song song với việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trong kinh doanh điện năng, EVN còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng kênh giao tiếp phục vụ khách hàng, chủ động cung cấp thông tin, công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác cho khách hàng, nhằm ngăn ngừa tiêu cực, tạo điều kiện cho khách hàng tham gia giám sát các hoạt động của ngành Điện.

Một trong những giải pháp của EVN đang triển khai là: “Ứng dụng thiết bị di động trong quản lý kinh doanh và chăm sóc khách hàng sử dụng điện.”
Giao tiếp khách hàng qua phần mềm trên thiết bị di động: EVN đang nghiên cứu triển khai phần mềm cho phép khách hàng sử dụng điện với kết nối internet để thực hiện các yêu cầu của mình như, gắn mới, di dời, thay công tơ,…mở thêm một kênh giao tiếp hoàn toàn miễn phí giữa khách hàng và ngành Điện, tạo điều kiện cho khách hàng giám sát hoạt động của ngành Điện.
Việc ứng dụng các thiết bị di động trong công tác quản lý kinh doanh và chăm sóc khách hàng sử dụng điện là một giải pháp mới, mang lại hiệu quả cao góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Qua đó tạo lập được uy tín, hình ảnh và niềm tin của người dân

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Quy Du Anh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like